Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), informuje Vás, jako subjekt údajů, v souladu s čl. 13 GDPR, o níže uvedených skutečnostech.

Správcem osobních údajů je společnost EuroFertil CZ a.s., IČ: 28567161, Ostrava - Zábřeh, Kotlářova 3199/8, PSČ 700 30, vedená u Krajský soud v Ostravě 4091 B, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: +420 737 470 924 (dále jen „Společnost“). Zástupce správce není ustanoven. Společnost nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

V případě, že navštívíte webové stránky Společnosti, pak Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše IT identifikátory, údaje o Vašem chování na webu a informace o tom, jak využíváte webové stránky Společnosti. Tyto údaje Společnost získává prostřednictvím souborů cookies (viz níže).

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě, kterým je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a v případě cookies nezbytně nutných pro zajištění provozu webových stránek, jak jsou specifikovány níže, oprávněný zájem Společnosti, a to za účelem řádného užívání internetových stránek a personalizace obsahu reklam, poskytování funkcí našich internetových stránek a sociálních médií a analýze návštěvnosti těchto internetových stránek.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však 13 měsíců, počítáno od posledního využití cookies.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a to v případech, kdy je právním základem zpracování osobních údajů Váš souhlas,
právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Společnost zpracovává,
právo na opravu osobních údajů,
právo na výmaz osobních údajů,
právo na omezení zpracování osobních údajů,
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
právo na přenositelnost osobních údajů.
Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

Co Vám nabízíme

Laskavou a odbornou péči pro zdravé těhotenství v moderní IVF klinice. Každý nový pár je pro nás individuální cestou k novému životu a jejich splněnému štěstí.

Léčba neplodnosti

Buďte spokojenou maminkou. Nalezneme příčinu neplodnosti a nastavíme optimální léčbu pro dosažení těhotenství.

Metody léčby

Diagnostika

Připravte se na miminko. Vyšetříme Vás řadou komplexních metod s cílem včas zachytit a vyléčit případné potíže.

Metody diagnostiky

Genetika

Předejděte možným rizikům. Pečujeme o zdraví miminka ještě před jeho narozením v laboratoři reprodukční genetiky.

Genetické metody

Péči naší kliniky si vybralo přes 10 000 párů a více než osmi tisícům dětem jsme pomohli na svět.
Rádi Vás u nás uvítáme a pomůžeme i Vašemu štěstí.