Mužská neplodnost

Příčina neplodnosti je na straně muže ve 40 %. Základním vyšetřením mužské plodnosti je vyšetření spermiogramu. Vyšetření andrologem je pak indikováno, pokud analýza spermatu vykazuje zásadní odchylky. Diagnostika mužské infertility je soustředěna na onemocnění s častějším výskytem, jako jsou varikokély, abnormality varlete a nadvarlete, uzávěr vývodných pohlavních cest, anomálie prostaty a semenných váčků. Současné vyšetření partnerky je nutné, i když jsou nálezy u muže abnormální.

Vyšetření a léčba mužské neplodnosti

Faktory životního stylu mohou být někdy zodpovědné za snížení kvality spermatu, např. alkohol, užívání anabolických steroidů, extrémní přetěžování sportem. Negativně může působit zvýšení teploty šourku při častém saunování či horkých koupelích, nebo při vysoké teplotě prostředí. Značné množství léků může taktéž ovlivnit spermatogenezi.

  • Medikamentózní (hormonální) léčba

Žádná zatímní studie nepotvrdila, že hormonální terapie, např. humánní menopauzální gonadotropin (HMG) nebo humánní choriový gonadotropin (hCG), androgeny, antiestrogeny, inhibitory prolaktinu a steroidy vedou ke zlepšení poměru otěhotnění u mužů s oligoasthenoteratospermií nejasného původu. Nicméně některé primárně endokrinologické patologie lze léčit medikamentózně.

Nízká hladina testosteronu je indikací k terapii testosteronem. Vyšší hladina testosteronu, než normální fyziologická hodnota má však negativní efekt na spermatogenezi. U pacientů se spermatickými protilátkami nejsou doporučovány kortikosteroidy pro závažné vedlejší nežádoucí účinky, a ne zcela prokázaný dostatečný účinek.

  • Operační léčba

VARIKOKÉLA

Úspěšná operační léčba vede ke zlepšení kvality spermatu nejméně u 44 % léčených mužů.

MESA

MESA v kombinaci s ICSI je indikována při azoospermií (nepřítomnosti spermií v ejakulátu). Pokud MESA nepomůže k získání spermatozoí, nebo je získáno jen velmi malé množství pohyblivých spermií, může být proveden odběr testikulární tkáně (TESE) a získané spermie mohou být použity k IVF – ICSI.

Vývoj mužské neplodnosti

Dle současných kritérií má normální muž má v 1 ml spermatu více než 15 miliónů spermií. Počet může být i menší, ale pak je zplození potomka z každého pohlavního aktu velmi málo pravděpodobné.

V roce 1938 měl průměrný muž ve vyspělých zemích kolem 120 mil. spermií v 1 mililitru ejakulátu. Studie z roku 1952 zjišťuje již jen 73,4 mil./ml, ale průzkum z roku 1972 nachází v průměru již jen 54,4 mil./ml.

Celkově se kvalita spermií v posledních desetiletích zejména v průmyslově vyspělých zemích výrazně snižuje.

V USA experti hovoří o poklesu množství spermií o 1,5 % ročně. Tyto údaje dokladují klesající plodnost mužů v rozvinutých zemích. Při snížení počtu spermií a jejich kvality je zásadním léčebným přístupem umělé oplodnění (IVF) s preferencí metody ICSI nebo jejími modifikacemi (IMSI, PICSI).

Sexuální dysfunkce

Poruchy ejakulace

Retrográdní ejakulace (zpětná) či anejakulace (nepřítomnost ejakulace) mohou být způsobeny:

  • neurologickým onemocněním – poraněním prostaty a močové trubice
  • terapií antidepresivy

Často není příčina retrográdní ejakulace zjištěna. Diagnóza je pak stanovena na základech anamnestických a laboratorních a vyšetřením moči po ejakulaci. O retrográdní ejakulaci může jít i při velmi malém objemu ejakulátu (parciální retrográdní ejakulace).

Léčba retrográdní ejakulace je zaměřena na vyvolávající příčinu, spermie z moči odebrané po ejakulaci lze užít k asistované reprodukci.

Anejakulaci lze řešit vibrostimulací, nebo elektroejakulací. Asi u 90 % pacientů s poraněním míchy lze indukovat ejakulaci, ale kvalita spermatu je často nízká, s malým počtem pohyblivých spermií. To vysvětluje nízké procento úspěchu intrauterinní inseminace u těchto pacientů. Často jsou nutné techniky IVF – ICSI.

Objednat se

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se chcete objednat? Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Objednat se

Na telefonu jsme pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00
Tel.: +420 737 470 924

Co Vám nabízíme

Laskavou a odbornou péči pro zdravé těhotenství v moderní IVF klinice. Každý nový pár je pro nás individuální cestou k novému životu a jejich splněnému štěstí.

Léčba neplodnosti

Buďte spokojenou maminkou. Nalezneme příčinu neplodnosti a nastavíme optimální léčbu pro dosažení těhotenství.

Metody léčby

Diagnostika

Připravte se na miminko. Vyšetříme Vás řadou komplexních metod s cílem včas zachytit a vyléčit případné potíže.

Metody diagnostiky

Genetika

Předejděte možným rizikům. Pečujeme o zdraví miminka ještě před jeho narozením v laboratoři reprodukční genetiky.

Genetické metody

Péči naší kliniky si vybralo přes 10 000 párů a více než osmi tisícům dětem jsme pomohli na svět.
Rádi Vás u nás uvítáme a pomůžeme i Vašemu štěstí.